Misija i vizija

Vizija

Thalassotherapije Crikvenica je djelovati u budućnosti kao zdravstveni rehabilitacijski centar za prevenciju, dijagnostiku, liječenje i rehabilitaciju respiratornih, alergijskih i kožnih bolesti djece i odraslih, bolesti sustava za kretanje djece i odraslih, bolesti poremećaja prehrane te bolesti koje se mogu tretirati hiperbaričnom oksigenacijom (baromedicina). Cilj je svakako postići prepoznatljivost bolnice kao nacionalne ustanove za respiratornu rehabilitaciju te rehabilitaciju ortopedskih pacijenata u smislu fizikalne i rehabilitacijske medicine. Nastaviti razvijati ono što bolnicu čini posebnom, kao što je fizikalna rehabilitacija laringektomiranih osoba i respiratorna rehabilitacija djece sa svim uvjetima koje nosi titula "Dječji odjel prijatelj djece", u kojemu je najmlađim pacijentima osigurana i redovita nastava.

Misija

Thalassotherapije Crikvenica jest profiliranje ustanove u rehabilitacijski centar izvrsnosti, gdje holistički pristup korisnicima usluga bolnice omogućuje povećanje kvalitete života. Način realizacije misije jest individualan pristup pacijentu, uz multidisciplinaran stručni angažman. Posebna će se pažnja posvećivati stalnom ulaganju u edukaciju i usavršavanje djelatnika, jer svatko na svoj način, od medicinskog pa do nemedicinskog, tehničkog i ostalog stručnog osoblja, ima priliku učiniti nešto bolje i može utjecati na to da usluge budu na vrhunskoj razini, dostupnije i kvalitetnije, a korisnici zadovoljniji. Želja nam je da se naši pacijenti u svakom trenutku osjećaju sigurno, ugodno i dobrodošlo.