Zdravstveni turizam

Zdravstveni turizam predstavlja vrstu turističkog putovanja u kojem turist odlazi u drugu destinaciju radi unapređenja vlastitog zdravlja. Na crikveničkoj rivijeri, zdravstveni turizam se počeo razvijati još u 19. stoljeću upravo na temelju spoznaja o iznimno ljekovitim klimatskim i prirodnim uvjetima koji vladaju na rivijeri i za zdravlje povoljnim učincima talasoterapije. Na tim spoznajama na lokaciji Thalassotherapije Crikvenica još davne 1910. godine nastao je jedan od prvih zdravstveno-turističkih objekata na Jadranu: lječilište za bolesnu djecu iz Češke i Slovačke.

Thalassotherapija Crikvenica danas predstavlja moderan zdravstveno-turistički kompleks koji svim klijentima pruža izvrsne medicinske usluge temeljene na najnovijim medicinskim dostignućima ali i na stoljetnoj tradiciji uporabe morske vode, klime i čistog zraka u terapeutske svrhe. Smještajni kapaciteti su na visokoj razini kvalitete opreme i uređenosti uz bogate popratne sadržaje unutar kompleksa ali i u samoj destinaciji.

U okviru zdravstveno-turističke ponude, ustanova pruža sljedeće usluge:

Usluge se plaćaju prema uvjetima iz cjenika usluga. Za sve usluge potrebno je naručiti se odnosno izvršiti rezervaciju.

Cjenik

Cjenik

Pogledaj

Sve usluge pružaju se isključivo izvan ugovorenih kapaciteta s Hrvatskim zavodom za zdravstveno osiguranje.

Voditeljica Odsjeka zdravstvenog turizma: Daniela Butorac, dipl.physio.