Thalassotherapia Crikvenica - Program rehabilitacije donjih dišnih organa – astma, KOPB, bronhitis

Program rehabilitacije donjih dišnih organa – astma, KOPB, bronhitis

Program je namijenjen liječenju kroničnih i alergijskih tegoba donjeg dišnog sustava poput astme, kronične opstruktivne plućne bolesti (KOPB-a) i bronhitisa. Za odrasle pacijente program je vođen od strane pulmologa dok je kod djece program vođen od strane pedijatrijskog pulmologa ili alergologa.

Splet terapijskih procedura prilagođen je specifičnom zdravstvenom stanju svakog pacijenta, a najčešće se sastoji od inhalacijske terapije morskom vodom i eteričnim uljima, inhalacijske terapije medikamentima, ispiranja grla i nosa, respiratorne kineziterapije i vježbi disanja, posturalne drenaže i vibracijske masaže.