Thalassotherapia Crikvenica - Fizikalna rehabilitacija - Dijagnostički postupci

Dijagnostički postupci

Ultrazvuk lokomotornog sustava

Dijagnostička pretraga kojom se mogu dijagnosticirati stanja i promjene u strukturi mekih tkiva – mišića i dijelova zglobova.

Koristi se kod dijagnosticiranja stanja nakon ozljeda, prenaprezanja, upalnih i degenerativnih procesa na mišićno-koštanom sustavu odnosno onda kada liječnik procjenjuje da su tegobe povezane s promjenama mekih tkiva mišićno-koštanog sustava. Dijagnostički postupak provodi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije posebno educiran za ultrazvučnu dijagnostiku lokomotornog sustava. Postupak je potpuno bezbolan. Aplicira se lokalno pomicanjem ultrazvučne sonde po površini dijela tijela koji se dijagnosticira uz prethodno nanošenje kontaktnog gela. Posebne pripreme nisu potrebne, a preporuča se odjenuti odjeća koja se lako skida s područja tijela koje će biti obuhvaćeno dijagnostikom. Sam postupak, uz konzultaciju s liječnikom i pisanje nalaza može trajati oko 30 minuta.

EMNG (Elektromioneurografija)

Ukoliko liječnik sumnja da su simptomi Vaših tegoba vezani za oštećenja ili bolest mišića i perifernih živaca može Vas uputiti na provođenje elektromioneurografije.

Primjenjuje se kod dijagnosticiranja uzroka simptoma koji mogu biti posljedica promjena u leđnoj moždini, perifernim živcima, na spojnici perifernog živca i mišića, kao i u području samog mišića. Postupak se sastoji od dva dijela – elektroneurografije i elektromiografije. Elektroneurografijom se ispituje brzina provodljivosti motornih i osjetnih živaca te kvaliteta odgovora koji se pri tome dobiju. Koriste se površne elektrode i struja promjenljive jakosti. Postupak nije neugodan. Elektromiografija ispituje stanje mišića čime se dobiva odgovor na pitanje da li je uzrok tegobe mišića posljedica bolesti živaca ili samog mišića. Postupak se obavlja sterilnom iglom što nije posebno ugodno, ali u pravilu ne izaziva bol. U Thalassotherapiji Crikvenica postupak provodi specijalist fizikalne medicine i rehabilitacije s posebnom specijalizacijom za provođenje postupka elektromioneurografije. Postupak se u pravilu provodi odvojeno za donje i gornje ekstremitete.

Izokinetička dijagnostika

Izokinetička dijagnostika daje uvid u stvarno stanje funkcije zgloba uzimajući u obzir dob, spol, tjelesnu težinu i tjelesnu aktivnost pacijenta. Ukoliko postoje narušeni odnosi parametara u radu zgloba i mišića može doći do ozljeda i oštećenja zglobova, ligamenata, hrskavice i mišića. Izokinetičko testiranje nema nikakvih štetnih učinaka na pacijenta.

Izokinetička dijagnostika je objektivna procjena stanja pacijenta i važna je prethodnica rehabilitacijskog liječenja. Dijagnostički postupci se provode na izokinetičkom uređaju Humac Norm, namijenjenom za vježbanje gornjih i donjih ekstremiteta, mišića trupa kao i provođenje radne terapije za neurološke pacijente. Radi se o iznimno sofisticiranom uređaju za čije korištenje je tim fizioterapeuta posebno educiran.