Thalassotherapia Crikvenica - Specijalistički pregledi i dijagnostika

Specijalistički pregledi i dijagnostika

Thalassotherapia Crikvenica pruža usluge specijalističkih pregleda, pratećih dijagnostičkih i terapijskih postupaka te rehabilitacijskih programa u sljedećim medicinskim područjima:

  • Otorinolaringologija
  • Pulmologija
  • Fizikalna medicina
  • Pedijatrijska područja: pulmologija, alergologija, kardiologija, dermatologija, reumatologija, gastroenterologija, nefrologija
  • Kardiologija
  • Dermatologija i venerologija
  • Baromedicina

Usluge specijalističkih pregleda i dijagnostičkih postupaka pružaju se od strane iskusnih medicinskih timova sačinjenih od liječnika specijalista ili užih specijalista te posebno educiranih prvostupnica sestrinstva i medicinskih sestara. Dijagnostički postupci provode se sklopu odsjeka ambulantne dijagnostikeu kojem usluge vrše visoko educirane medicinske sestre specijalizirane za provođenje pojedinih dijagnostičkih postupaka. Terapijske postupke fizioterapije pružaju specijalizirani timovi fizioterapeuta u odsjeku fizioterapije.Postupci inhalacijske terapije provode se u inhalatoriju, najvećem i najmodernijem na Jadranu.

Kod svih djelatnosti usluge se provode samostalno ili u sklopu rehabilitacijskih programa. U djelatnostima fizikalne medicine i rehabilitacije te pedijatrijske pulmologije usluge se dodatno provode na medicinskim odjelima u sklopu bolničkog stacionarnog liječenja. Klijentima koji dolaze iz udaljenih krajeva na ambulantne usluge možemo ponuditi smještaj u našim smještajnim objektima uz obaveznu prethodnu rezervaciju.

Ambulantne usluge moguće je ostvariti temeljem uputnice HZZO-a za ili privatnim plaćanjem usluga prema važećem cjeniku usluga. Za naručivanje na stacionarno liječenja potrebna je ovjerena uputnica od strane liječničkog povjerenstva HZZO-a.

Cjenik

Cjenik

Pogledaj

Za sve usluge je potrebno prethodno naručivanje odnosno rezervacija termina!