Thalassotherapia Crikvenica panorama

Kontakt informacije

Thalassotherapia Crikvenica

  • Specijalna bolnica za medicinsku
    rehabilitaciju Primorsko-goranske županije
  • Gajevo šetalište 21
  • 51260 Crikvenica
  • Croatia

Recepcija

Služba centralnog naručivanja

Uprava

Medicinski odjeli i ambulante

Odsjek fizikalne medicine
i respiratorne rehabilitacije djece

Kontaktiraj

Odsjek fizikalne medicine i rehabilitacije

Kontaktiraj

Odsjek ambulantne dijagnostike

Kontaktiraj

Odsjek inhalatorij

Kontaktiraj

Odsjek fizioterapije

Kontaktiraj

Kardiološka i pulmološka ambulanta

Kontaktiraj

Otorinolaringološka ambulanta

Kontaktiraj

Pedijatrijska ambulanta

Kontaktiraj

Dermatološka ambulanta

Kontaktiraj

Nemedicinski odjeli i odsjeci

Pravni i kadrovski poslovi

Kontaktiraj

Komercijalni poslovi

Kontaktiraj

Računovodstvo i financije

Kontaktiraj

Tehnički poslovi i informatika

Kontaktiraj

Lokacija

Crikvenica je smještena u Kvarnerskom zaljevu Jadranskog mora, 33 kilometra udaljena od Rijeke, velikog prometnog čvorišta i središta Primorsko-goranske županije, u sastavu koje se nalazi i Grad Crikvenica. Cijeli Grad Crikvenica je zapravo morska rivijera s nizom urbanistički gotovo spojenih turističkih mjesta: Selcem, Crikvenicom, Dramljem i Jadranovom. Grad se prostire na oko 28 četvornih kilometara u priobalnom pojasu, oko 15 km dugom i oko 2 km širokom, stisnut između mora i izduženog primorskog grebena, čija je prosječna nadmorska visina oko 300 m. Blizina zračne luke na otoku Krku, putničke i teretne morske luke u Rijeci te dobra cestovna i željeznička povezanost sa srednjom Europom bile su važne pretpostavke za rani razvoj turizma, koji na području današnje Crikveničke rivijere ima tradiciju dužu od stotinu godina.

Kompleks se nalazi u zapadnom dijelu Crikveničke rivijere. Prostire se uzduž šetališta uz more.

Parkiralište

Pristup automobilom na parkiralište kompleksa nalazi se s gornje strane kompleksa u ulici Milovana Muževića. Parkiranje za korisnike usluga Thalassotherapije je besplatno. Broj parkirnih mjesta je ograničen.