Naručivanje na bolničko liječenje

Osobni podaci pacijenata

Thalassotherapia Crikvenica - zdravstvena iskaznica - matični broj osiguranika
Thalassotherapia Crikvenica - zdravstvena iskaznica - broj osigurane osobe

Osobni podaci osobe za kontakt

Uputnica i medicinska dokumentacija

Smještaj i usluge