Specijalističko-konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZ)

Thalassotherapia Crikvenica djeluje u okvirima specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite unutar mreže javne zdravstvene zaštite Republike Hrvatske. Specijalističko- konzilijarna zdravstvena zaštita (SKZ) pripada sekundarnoj razini zdravstvene zaštite, a obuhvaća usluge specijalističkih pregleda, dijagnostičkih postupaka i terapijskih procedura koje se pružaju pacijentima upućenima od strane obiteljskih liječnika ili liječnika drugih specijalnosti. Za hrvatske građane osiguranike Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, usluge se pružaju temeljem odgovarajuće ambulantne (crvene) uputnice koju izdaje liječnik na primarnoj razini zdravstvene zaštite (obiteljski liječnik ili pedijatar) ili temeljem interne uputnice koju izdaje interno liječnik Thalassotherapije Crikvenica ili liječnik druge ustanove u Republici Hrvatskoj.

Tim specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite čini 23 liječnika specijalista i 8 specijalizanata te sveukupno 15 medicinskih sestara raspoređenih unutar SKZ odjela i odsjeka, od čega 2 magistre sestrinstva, 6 prvostupnica sestrinstva i 8 medicinskih sestara.

Za sve usluge je potrebna prethodna narudžba!

Naruči se na ambulantno liječenje

Djelatnost SKZ-a organizirana kroz odjel specijalističko konzilijarne zdravstvene zaštite unutar kojeg djeluju liječničke ordinacije, odsjek dijagnostike, odsjek fizioterapije i odsjek inhalatorija.

Voditeljica odjela: Božica Magašić, dr.med. spec. otorinolaringologije

Specijalističke ordinacije

Liječničke ordinacije djeluju u sljedećim medicinskim djelatnostima:

 • Kardiologija i kardiovaskularna dijagnostika
 • Pulmologija i pulmološka dijagnostika
 • Imunološko-alergološka dijagnostika
 • Dermatologija i venerologija, dermatološka dijagnostika
 • Pedijatrijska dermatologija
 • Pedijatrijska pulmologija
 • Pedijatrijska alergologija i klinička imunologija
 • Pedijatrijska kardiologija
 • Pedijatrijska nefrologija
 • Pedijatrijska reumatologija
 • Pedijatrijska gastroenterologija
 • Pedijatrijska dijagnostika
 • Fizikalna medicina i rehabilitacija
 • Fizijatrijska dijagnostika
 • Otorinolaringologija i ORL dijagnostika
 • Audiologija i dijagnostika
 • Klinička psihologija

Odsjek ambulantne dijagnostike

Odsjek ambulantne dijagnostike je centralno mjesto ustanove za provođenje dijagnostičkih postupaka u pulmologiji, pedijatriji, kardiologiji, otorinolaringologiji, fizikalnoj medicini, dermatologiji i venerologiji. Opremljen je u potpunosti najsuvremenijim dijagnostičkim uređajima a liječnici specijalisti i medicinske sestre su posebno osposobljeni i specijalizirani za provođenje postupaka. Odsjek čine dvije magistre sestrinstva i pet prvostupnica sestrinstva koje samostalno provode dijagnostičke postupke ili asistiraju specijalistima u provođenju istih.

Voditeljica odsjeka ambulantne dijagnostike: Vesna Antić, bacc.med.techn

Dijagnosički postupci:

 • Pulsna oksimetrija
 • Spirometrija,
 • Spirometrija s farmakodinamskim testom,
 • Spirometrija s metakolinskim testom,
 • FeNO – mjerenje izdahnutog dušikovog oksida
 • Tjelesna pletizmografija
 • Impulsna oscilometrija
 • Test na kloride u znoju
 • Alergološko testiranje – ubodni PRICK test
 • UZV pluća
 • UZV Color doppler srca i krvožilnog sustava
 • Ergometrija
 • EKG
 • Holter EKG (24-satna dinamička kontinuirana elektrokardiografija)
 • KMAT (24-satni monitoring krvnog tlaka)
 • Tonska audiometra
 • UZV lokomotornog sustava
 • EMNG (Elektromioneurografija)
 • Digitalna dermatoskopija
 • UZV Color doppler vena
 • Krioterapija
 • Elektrokoagulacija

Odsjek inhalatorij

Inhalacijska terapija se provodi u specijaliziranom inhalatoriju jedinstvenom na čitavome Jadranu, pa i u europskim razmjerima. Na površini od 205 m² gdje u 6 prostorija može istovremeno primiti 40-tak pacijenata.

Suvremeni uređaji za inhalacijsku terapiju talijanske tvrtke Faset omogućuju iznimnu kvalitetu raspršivanja prirodnih činitelja morske vode i eteričnih ulja te medikamenata, čime se postižu iznimni učinci postupka inhalacione terapije.

Osim inhalacione terapije, u inhalatoriju se još provode procedure displacementa po Proetzu (čok), nosna aspiracija, ispiranje grla i nosa kao preduvjeti čišćenja sluznice gornjega i donjega dišnog trakta na čiju površinu onda kvalitetnije mogu djelovati udahnute čestice inhalacija. Kod opstruktivnih plućnih bolesti koriste se najmoderniji IPPB inhalatori njemačke tvrtke Bauerfeind (inhalatori pod izmjeničnim pozitivnim pritiskom, engl. intermitens positive pressue breathing) koji služe za inhaliranje medikamentozne terapije pod pozitivnim pritiskom koji raspršuje čestice lijeka u najdublje dijelove dišnog sustava.

Odsjek je opremljen i suvremenim uređajima za dezinfekciju i parnu sterilizaciju kompletnoga medicinskog pribora te je mjesto centralne sterilizacije za sve odjele ustanove.

Tim odsjeka inhalatorij čini 5 medicinskih sestara s dugogodišnjim iskustvom u provođenju inhalacijske terapije.

Voditeljica odsjeka je Suzana Vukadinović, mag.med.techn.

Radno vrijeme inhalatorija:

 • Ponedjeljak i srijeda od 07:30 do 19:00 (pauza od 12:00 do 12:30)
 • Utorak, četvrtak, petak od 07:30 do 15:00 (pauza od 12:00 do 12:30)
 • Subotom od 07:30 do 13:00
 • Nedjelje i blagdani su neradni.

Odsjek ambulantne fizioterapije

Na odsjeku ambulantne fizioterapije rade 2 magistra fizioterapije, 8 prvostupnika fizioterapije i 4 fizioterapeutskih tehničara. Fizioterapeuti se u svom radu koriste specijalnim tehnikama za koje su posebno educirani te tako pacijentu/klijentu kroz individualni pristup pružaju vrhunsku fizioterapijsku uslugu. U prevenciji, u predoperativnoj i postoperativnoj rehabilitaciji za testiranje snage mišića i sinergije, te najbržeg mogućeg postizanja željene snage ciljane muskulature imamo posebno educirani tim za izokinetiku. Od ortopedskih manualnih tehnika ističemo tehnike Maitland, Cyriax, Mulligan, Kaltenborn za mobilizaciju mekih tkiva i zglobova. Od neuroloških tehnika ističemo Bobath i PNF dok za onkološke pacijente i pacijente sa problemima limfedema imamo tim fizioterapeuta educiran za manualnu limfnu drenažu. Odsjek ambulantne fizioterapije opremljen je najnovijom sofisticiranom opremom, od koje ističemo izokinetički uređaj Humac Norm, INDIBA uređaj za radiofrekventnu terapiju, Hiro Hilt laser visokog intenziteta, Cryo 6 za terapiju hladnim zrakom.

Radno vrijeme odsjeka:

 • Radnim danom od 07:00 do 19:00
 • Subotom od 07:00 do 15:00
 • Nedjelje i blagdani su neradni

Voditeljica odsjeka: Sanja Tomić, mag. physio.