Thalassotherapia Crikvenica - Ostale pedijatrijske djelatnosti

Ostale pedijatrijske djelatnosti

Pedijatrijska kardiologija

Ordinaciju vodi prof.dr.sc. Vladimir Ahel, dr.med., uži specijalist pedijatrijske kardiologije. Provode se postupci specijalističkih pregleda i kardiološke dijagnostike djece: EKG i ultrazvuk srca.

Pedijatrijska gastroenterologija

Prof.dr.sc. Mladen Peršić, dr.med. specijalist pedijatrijske gastroenterologije provodi postupke specijalističkih pregleda te ultrazvuk abdomena. Vode se terapijski programi prevencije i liječenja poremećaja prehrane u kojima sudjeluje gastroenterolog, psiholog, nutricionist i fizioterapeut.

Pedijatrijska alergologija i reumatologija

Prim.prof.dr.sc. Vojko Rožmanić, dr.med.spec. pedijatrijske alergologije i reumatologije pruža usluge specijalističkog pregleda. U sklopu ordinacije provode se pregledi, alergološko testiranje, a prema potrebi i pulmološka dijagnostika poput spirometrije i FeNO-a.

Pedijatrijska nefrologija

Ordinaciju pedijatrijske nefrologije vodi prof.dr.sc. Mirna Šubat-Dežulović dr.med. specijalist pedijatrijske nefrologije. Provode se pregledi i postupci ultrazvuka abdomena i ultrazvuka bubrega i mokraćnog mjehura.