Thalassotherapia Crikvenica - Dijagnostički postupci

Dijagnostički postupci

Dijagnostički postupci provode se u okviru odsjeka ambulantne dijagnostike.

Dijagnostički postupci u dijagnosticiranju donjeg dišnog puta:

  • Spirometrija
  • Spirometrija s farmakodinamskim testom
  • FeNO
  • Impulsna oscilometrija
  • Plućna difuzija
  • Tjelesna pletizmografija
  • Pulsna oksimetrija
Više o dijagnostičkim postupcima

Dijagnostički postupci u dijagnosticiranju gornjeg dišnog puta:

  • Laringoskopija
  • Otomikroskopija
Više o dijagnostičkim postupcima

Imunološko-alergološka dijagnostika:

  • Alergološko testiranje
Više o postupku