Radno vrijeme

Služba naručivanja: radnim danom od 07:00 do 15:00 sati

Recepcija: svakodnevno od 06:00 do 22:00 sata

Prijem

Prijem na specijalističke preglede i dijagnostiku odvija se u zakazanim terminima.

Prijem na stacionarno liječenje odvija se na dan kada su pacijenti naručeni na liječenje, u pravilu radnim danom od 07:00 do 12:00 sati.

Prijem na smještaj (check-in) moguć je nakon 13:00 sati. Odjava iz sobe je do 10:00 sati.

Inhalatorij

Ponedjeljak i srijeda od 07:30 do 19:00 (pauza od 12:00 do 12:30)
Utorak, četvrtak, petak od 07:30 do 15:00 (pauza od 12:00 do 12:30)
Subotom od 07:30 do 13:00
Nedjelje i blagdani su neradni

Pružanje terapijskih postupaka odvija se prema ordiniranom rasporedu.

Odsjek ambulantne fizioterapije

Radnim danom od 7:00 do 19:00
Subotom od 7:00 do 15:00
Nedjeljom i praznikom zatvoreno

Subotom se terapijski postupci pružaju isključivo osobama na smještaju u ustanovi. Pružanje terapijskih postupaka odvija se prema ordiniranom rasporedu.

Bazen

Radnim danom od 14:30 do 17:00
Subotom od 10:30 do 12:00 i od 15:00 do 19:00
Nedjeljom 14:00 do 19:00

Termini hidrokineziterapije pod stručnim vodstvom fizioterapeuta odvijaju se prema ordiniranom rasporedu.