Upute za korisnike usluga

Molimo korisnike da se pridržavaju uputa kako bi pružanje usluga proteklo na obostrano zadovoljstvo:

Za korisnike ambulantnih usluga

Prijem

 • Za usluge specijalističkih pregleda i dijagnostike potrebno je izvršiti prethodnu narudžbu
 • Prijavite se na recepciji ustanove oko 15 minuta prije zakazanog termina
 • Sa sobom ponesite original uputnicu ne stariju od mjesec dana, zdravstvenu i osobnu iskaznicu te iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ako je posjedujete
 • Ponesite valjanu medicinsku dokumentaciju
 • Odjeća i obuća trebaju biti adekvatni, kako bi se omogućilo neometano obavljanje dijagnostičkih postupaka
 • Pridržavajte se i ostalih uputa koje ćete dobiti prilikom naručivanja na pojedinu uslugu

Fizikalna terapija

 • Dolaziti u sportskoj odjeći i obući radi udobnijeg i kvalitetnijeg izvođenja same terapije.
 • Ponijeti sa sobom ručnik i bočicu vode.
 • Za vrijeme provođenja fizikalne terapije izbjegavajte nošenje nakita.
 • Dolaziti u ordinirano vrijeme. Ukoliko ste spriječeni za dolazak na terapiju, obavezno nas o tome obavijestite na tel. 051 407 791 ili 051 407 792

Dijagnostičke pretrage

Ergometrija

 • Prije dolaska na pretragu pojedite lagani obrok. Nije potrebno biti na tašte.
 • Svakako uzeti (popiti) lijekove koje i inače koristite.
 • Na pretragu treba doći u sportskoj odjeći i obući radi udobnijeg izvođenja samoga testa. Izbjegavajte čizme ili obuću visokih peta.
 • Ponesite sa sobom ručnik i bocu vode ili izotoničnog napitka jer se prilikom izvođenja testa, uslijed opterećenja, pojačanim znojenjem gube elektroliti koje je potrebno nadoknaditi.
 • Ponesite raniju medicinsku dokumentaciju.

Alergološko testiranje – ubodni prick test

 • Najmanje 7 dana prije prick testa ne koristite antihistaminike ili neke druge lijekove koji mogu utjecati na rezultate testa (triciklički antidepresivi).
 • Uobičajeno mjesto primjene kožnih testova je unutarnja strana podlaktice.
 • Testiranje se ne može provoditi na promijenjenoj koži (npr. alergijska reakcija ili upala kože na mjestu testiranja).
 • Izbjegavajte tretiranje ruku (podlaktice) kremama i mastima prije samog testa.

Za pacijente na stacionarnoj rehabilitaciji

Za pacijente odsjeka fizikalne medicine i respiratorne rehabilitacije djece

 • Prijem na liječenje vrši se na dan kako je navedeno u pozivu na liječenje. Poziv na liječenje u pravilu dostavljamo pismenim putem (poštom, e-mailom ili faxom)
 • Na dan poziva dođite do 12:00 sati
 • Prilikom prijema potrebno je predati original ovjerene uputnice liječničkom povjerenstvu (tzv. odobrenje komisije) i uputnicu za bolničko liječenje. Uputnica liječničkom povjerenstvu ne smije biti starija od 90 dana. U suprotnom, putnicu je potrebno ponovno ovjeriti (produžiti) pri HZZO-u.
 • sobom ponesite zdravstvenu iskaznicu, a za djecu iznad 18 godina i iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ako je posjeduju
 • Ponesite fotokopije medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju
 • Ponesite pomagala: baby-haler, volumatic, mjerač vršnog protoka i ostala koja koristite
 • Ponesite sezonsku odjeću i obuću, pribor za osobnu higijenu, kostim i ručnik za kupanje. U ljetnoj sezoni ponesite i kremu za sunčanje i zaštitnu kapu. U zimskoj sezoni ponesite jaknu, šal i rukavice. Preporučamo ponijeti i kišobran.
 • Za osnovnoškolsku djecu: kada dijete boravi na liječenju u tijeku školske godine, u ustanovi je organizirana nastava. Ponesite školsku torbu s knjigama i priborom. Od učitelja pribavite informaciju o nastavnom programu u vremenu boravka na liječenju, broj telefona i adresu škole.
 • Pridržavajte se i ostalih uputa koje ste dobili prilikom pozivanja na liječenje

Za pacijente odsjeka fizikalne medicine i rehabilitacije

 • Prijem na liječenje vrši se na dan kako je navedeno u pozivu na liječenje. Poziv na liječenje u pravilu dostavljamo pismenim putem (poštom, e-mailom ili faxom)
 • Na dan poziva dođite do 12:00 sati
 • Prilikom prijema potrebno je predati original ovjerene uputnice liječničkom povjerenstvu (tzv. odobrenje komisije) i uputnicu za bolničko liječenje. Uputnica liječničkom povjerenstvu (odobrenje komisije) ne smije biti starija od 90 dana. U suprotnom, uputnicu je potrebno ponovno ovjeriti (produžiti) pri HZZO-u.
 • Sa sobom ponesite zdravstvenu i iskaznicu dopunskog zdravstvenog osiguranja ako je posjedujete
 • Ponesite fotokopije medicinske dokumentacije o dosadašnjem liječenju (nalazi i otpusna pisma)
 • Ponesite sve lijekove koje inače koristite za svoja kronična oboljenja te njihov popis
 • Ponesite sezonsku odjeću i obuću prikladnu za obavljanje fizikalne terapije, pribor za osobnu higijenu, kostim, ručnik za kupanje i ogrtač.
 • Pridržavajte se i ostalih uputa koje ste dobili prilikom pozivanja na liječenje.